دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش مخابرات سیستم و در رشته 1251 - مجموعه مهندسی برق

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 5 - مهندسی مخابرات سیستم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19913 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
19914 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
19915 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
19916 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
19917 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
19918 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
19919 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19920 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
19921 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
19922 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
19923 روزانه دانشگاه تهران تهران مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
19924 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول می باشد. -شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح
19925 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
19926 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
19927 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
19928 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19929 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
19930 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
19931 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19932 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
19933 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
19934 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
19935 روزانه دانشگاه شیراز فارس مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
19936 روزانه دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
19937 روزانه دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن 5 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
19938 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
19939 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 22 نفر نیمه اول
19940 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
19941 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
19942 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19943 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19944 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 24 نفر نیمه اول
19945 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
19946 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
19947 روزانه دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19948 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
19949 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
19950 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
19951 روزانه دانشگاه علوم و فنون هوایی (شهید ستاری) تهران مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي مرد 12 نفر نیمه اول ویژه شاغلین نیروهای مسلح - شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
19952 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
19953 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
19954 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
19955 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
19956 روزانه دانشگاه ملایر همدان مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
19957 روزانه دانشگاه یزد یزد مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
19971 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
19972 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
19973 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
19974 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
19975 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
19976 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
19977 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
19978 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
19979 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
19980 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
19981 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
19982 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
19983 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
19984 نوبت دوم دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
19985 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
19986 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
19987 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
19988 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
19989 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
19990 نوبت دوم دانشگاه صنعتی قم قم مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
19991 نوبت دوم دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
19992 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
19993 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
19994 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
19995 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون هوایی (شهید ستاری) تهران مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد –شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد
19996 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
19997 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
19998 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
19999 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
20008 مجازي دانشگاه گیلان - رشت گیلان مخابرات سیستم آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
20009 پرديس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20010 پرديس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20011 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
20012 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
20013 پرديس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20014 پرديس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20015 پرديس خودگردان دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20016 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20017 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20018 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20019 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20020 پرديس خودگردان دانشگاه یزد یزد مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
20022 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
20023 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
20024 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20025 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20026 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20027 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20028 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20029 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارومی - ارومیه آذربایجان غربی مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20030 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اکباتان - قزوین قزوین مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20031 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20032 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20033 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20034 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20035 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد خراسان رضوی مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20036 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20037 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20038 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سردار جنگل - رشت گیلان مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20039 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صدرالمتألهین - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي مرد 20 نفر نیمه اول فقط مرد
20040 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان اصفهان مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20041 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه رفیعی - قزوین قزوین مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20042 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علم و فن - ارومیه آذربایجان غربی مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
20043 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران مخابرات سیستم آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول