برای تخمین بهتر شانس قبولی با اطلاعات به روزرسانی شده، از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش سازه کشتی و در رشته مجموعه مهندسی معماری کشتی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1256 - مجموعه مهندسی معماری کشتی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20352 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر سازه کشتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20353 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سازه کشتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20354 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران سازه کشتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20355 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران سازه کشتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
20356 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر سازه کشتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20357 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سازه کشتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20358 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران سازه کشتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول