دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش ادبیات عامه و در رشته زبان و ادبیات فارسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1101 - زبان و ادبیات فارسی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10056 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ادبیات عامه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
10057 روزانه دانشگاه شیراز فارس ادبیات عامه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
10058 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ادبیات عامه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
10212 پيام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان ادبیات عامه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10213 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد ادبیات عامه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10260 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز شبستر آذربایجان شرقی ادبیات عامه آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10261 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان ادبیات عامه آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10262 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام ادبیات عامه آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10263 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر ادبیات عامه آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
10264 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران ادبیات عامه آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10265 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی ادبیات عامه آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10266 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان ادبیات عامه آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10267 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان قزوین ادبیات عامه آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10268 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان ادبیات عامه آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
10269 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز جیرفت کرمان ادبیات عامه آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10270 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویراحمد - مرکز دوگنبدان کهگیلویه وبویراحمد ادبیات عامه آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10271 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان ادبیات عامه آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10272 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان ادبیات عامه آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10273 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمودآباد مازندران ادبیات عامه آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10274 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی ادبیات عامه آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10275 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان ادبیات عامه آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10276 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد ادبیات عامه آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور