دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش صنایع غذایی و در رشته 1257 - مجموعه مهندسی شیمی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20472 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران صنایع غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20473 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی صنایع غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20474 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی صنایع غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20590 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران صنایع غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20591 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی صنایع غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20592 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی صنایع غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20668 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران صنایع غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
20678 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران صنایع غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول