برای تخمین بهتر شانس قبولی با اطلاعات به روزرسانی شده، از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش مهندسی در سوانح طبیعی و در رشته مهندسی در سوانح طبیعی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1262 - مهندسی در سوانح طبیعی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20975 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی در سوانح طبیعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران
20976 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی در سوانح طبیعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20977 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی در سوانح طبیعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران
20978 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی در سوانح طبیعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
20979 مجازي دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی در سوانح طبیعی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
20980 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی در سوانح طبیعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه