برای تخمین بهتر شانس قبولی با اطلاعات به روزرسانی شده، از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش فتوگرامتری و در رشته مهندسی نقشه برداری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1263 - مهندسی نقشه برداری (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20981 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی فتوگرامتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20982 روزانه دانشگاه تهران تهران فتوگرامتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20983 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران فتوگرامتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20984 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران فتوگرامتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21006 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران فتوگرامتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21007 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران فتوگرامتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21030 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران فتوگرامتری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول