دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش ژئودزی و در رشته مهندسی نقشه برداری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1263 - مهندسی نقشه برداری (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20985 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان ژئودزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20986 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ژئودزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
20987 روزانه دانشگاه تهران تهران ژئودزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20988 روزانه دانشگاه زنجان زنجان ژئودزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
20989 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران ژئودزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21008 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان ژئودزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21009 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ژئودزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21010 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ژئودزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21011 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان ژئودزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21012 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران ژئودزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21026 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ژئودزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
21031 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان ژئودزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21032 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی یاسین - بروجرد لرستان ژئودزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول