دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش سنجش از دور و در رشته مهندسی نقشه برداری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1263 - مهندسی نقشه برداری (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20990 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
20991 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
20992 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20993 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
20994 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
20995 روزانه دانشگاه تهران تهران سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20996 روزانه دانشگاه شیراز فارس سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
20997 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
20998 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21013 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21014 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21015 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21016 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21017 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه دوم
21018 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21019 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21027 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
21033 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکمت - قم قم سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21034 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21035 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21028 مشترک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول مشترک با دانشکده »ای تی سی« دانشگاه etnewT هلند - شرایط در انتهای دفترچه