دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در گرایش سیستمهای اطلاعات جغرافیایی (GIS) و در رشته مهندسی نقشه برداری

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - مهندسی نقشه برداری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20606 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان سیستمهای اطلاعات جغرافیایی (GIS) آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
20607 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران سیستمهای اطلاعات جغرافیایی (GIS) آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
20608 روزانه دانشگاه تهران تهران سیستمهای اطلاعات جغرافیایی (GIS) آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
20609 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران سیستمهای اطلاعات جغرافیایی (GIS) آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
20622 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان سیستمهای اطلاعات جغرافیایی (GIS) آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
20623 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران سیستمهای اطلاعات جغرافیایی (GIS) آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
20624 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران سیستمهای اطلاعات جغرافیایی (GIS) آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
20628 مشترک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران سیستمهای اطلاعات جغرافیایی (GIS) آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول etnewT هلند - شرایط در انتهای دفترچه مشترک با دانشکده (ای تی سی)، دانشگاه
20633 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران سیستمهای اطلاعات جغرافیایی (GIS) آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20634 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان سیستمهای اطلاعات جغرافیایی (GIS) آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
20635 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان گلستان سیستمهای اطلاعات جغرافیایی (GIS) آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول