دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش ژئوتکنیک و در رشته 1264 - مجموعه مهندسی عمران

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21124 روزانه دانشگاه اراک مرکزی ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
21125 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
21126 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21127 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21128 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21129 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21130 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21131 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
21132 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
21133 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21134 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
21135 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
21136 روزانه دانشگاه تهران تهران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21137 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
21138 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
21139 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21140 روزانه دانشگاه زنجان زنجان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21141 روزانه دانشگاه سمنان سمنان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21142 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
21143 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21144 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21145 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21146 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
21147 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
21148 روزانه دانشگاه شیراز فارس ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21149 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21150 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران (پردیس گرمسار) سمنان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21151 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21152 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
21153 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21154 روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21155 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
21156 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21157 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
21158 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
21159 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
21160 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
21161 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21162 روزانه دانشگاه فسا فارس ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21163 روزانه دانشگاه قم قم ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي مرد 18 نفر نیمه اول فقط مرد
21164 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21165 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
21166 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21167 روزانه دانشگاه ملایر همدان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
21168 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
21169 روزانه دانشگاه یزد یزد ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21170 روزانه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21384 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21385 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21386 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21387 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21388 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21389 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21390 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21391 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21392 نوبت دوم دانشگاه تفرش مرکزی ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21393 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21394 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21395 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21396 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21397 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21398 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
21399 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21400 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21401 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21402 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21403 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران (پردیس گرمسار) سمنان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21404 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21405 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
21406 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21407 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21408 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21409 نوبت دوم دانشگاه صنعتی قم قم ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
21410 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21411 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21412 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
21413 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21414 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21415 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21416 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21417 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21610 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21565 پرديس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21566 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
21567 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21568 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21569 پرديس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21570 پرديس خودگردان دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21571 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21572 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21573 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21574 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21575 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21738 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21739 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21740 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21741 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آفرینش علم گستر- بروجرد لرستان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21742 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21743 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار مازندران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21744 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد خراسان رضوی ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21745 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21746 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21747 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21748 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21749 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس گلستان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21750 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21751 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21752 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طبری - بهشهر مازندران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21753 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان اصفهان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21754 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21755 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا - ایوانکی سمنان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
21756 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21757 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21758 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان گلستان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21759 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم- آق قلا گلستان گلستان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21760 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی - اردبیل اردبیل ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21761 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21762 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21763 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول