دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش ریخته گری و در رشته 1272 - مجموعه مهندسی مواد و متالورژی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - شناسایی و مهندسی پزشکی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22627 روزانه دانشگاه سمنان سمنان ریخته گری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22628 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ریخته گری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22629 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی ریخته گری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22630 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران ریخته گری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
22631 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد ریخته گری آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
22667 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ریخته گری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22668 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ریخته گری آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
22669 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی ریخته گری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22670 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران ریخته گری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22671 نوبت دوم دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد ریخته گری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه