دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در گرایش مواد مرکب و در رشته مجموعه مهندسی مواد و متالورژی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 4 - سرامیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22235 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مواد مرکب آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
22236 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مواد مرکب آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
22237 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مواد مرکب آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
22245 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مواد مرکب آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
22246 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مواد مرکب آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
22247 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مواد مرکب آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران