برای تخمین بهتر شانس قبولی با اطلاعات به روزرسانی شده، از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در گرایش مواد مرکب و در رشته مجموعه مهندسی مواد و متالورژی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 4 - سرامیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22235 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مواد مرکب آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
22236 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مواد مرکب آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
22237 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مواد مرکب آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
22245 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مواد مرکب آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
22246 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مواد مرکب آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
22247 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مواد مرکب آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران