برای تخمین بهتر شانس قبولی با اطلاعات به روزرسانی شده، از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در گرایش نانو مواد و در رشته نانوفناوری نانومواد

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - نانوفناوری نانومواد
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22273 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی نانو مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
22274 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان نانو مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
22275 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران نانو مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
22276 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه نانو مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
22277 روزانه دانشگاه سمنان سمنان نانو مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
22278 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان نانو مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
22279 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان نانو مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
22280 روزانه دانشگاه شیراز فارس نانو مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
22281 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران نانو مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
22282 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی نانو مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
22283 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران نانو مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
22284 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران نانو مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
22285 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان نانو مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
22286 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران نانو مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
22287 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران نانو مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده فناوریهای نوین
22288 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان نانو مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 18 نفر، نیمه اول
22289 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی نانو مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
22290 روزانه پژوهشگاه مواد و انرژی - مشکین دشت کرج البرز نانو مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
22291 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی نانو مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
22292 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان نانو مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
22293 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران نانو مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
22294 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان نانو مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
22295 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان نانو مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
22296 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان نانو مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
22297 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران نانو مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
22298 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی نانو مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
22299 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران نانو مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
22300 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران نانو مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
22301 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان نانو مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
22302 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران نانو مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
22303 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران نانو مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده فناوریهای نوین
22304 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان نانو مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
22305 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی نانو مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
22306 مجازی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران نانو مواد آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
22307 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران (پردیس مهندسی و علوم در جزیره کیش) هرمزگان نانو مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
22308 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران نانو مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22309 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان نانو مواد آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول