دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش تجارت الکترونیکی و در رشته 1276 - مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - تجارت الکترونیک و IT
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22834 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
22836 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22837 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
22838 روزانه دانشگاه قم قم تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
22839 روزانه دانشگاه قم قم تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
22858 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22860 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
22861 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
22870 مجازي دانشگاه شیراز فارس تجارت الکترونیکی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
22871 مجازي دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران تجارت الکترونیکی آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
22872 مجازي دانشگاه گیلان - رشت گیلان تجارت الکترونیکی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
22921 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی برخط - اهواز خوزستان تجارت الکترونیکی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
22922 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران تهران تجارت الکترونیکی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
22923 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران تجارت الکترونیکی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
22924 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران تهران تجارت الکترونیکی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
22925 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی رایانه ای جهان نما- تهران تهران تجارت الکترونیکی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
22875 پرديس خودگردان دانشگاه قم قم تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22876 پرديس خودگردان دانشگاه قم قم تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن -
22884 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان وبلوچستان تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22885 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22886 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22887 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22888 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22889 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22890 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22891 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اترک - قوچان خراسان رضوی تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22892 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بهمنیار - کرمان کرمان تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22893 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22894 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سینا - کاشان اصفهان تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22895 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان اصفهان تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22896 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22897 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان اصفهان تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22898 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
22899 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول