دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش آموزش زبان فارسی و در رشته زبان و ادبیات فارسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1101 - زبان و ادبیات فارسی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10059 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آموزش زبان فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
10060 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل آموزش زبان فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
10061 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس بحر العلوم شهرکرد چهارمحال وبختیاری آموزش زبان فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
10062 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش زبان فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
10063 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش زبان فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
10064 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش زبان فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
10065 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید رجایی ارومیه آذربایجان غربی آموزش زبان فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
10066 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش زبان فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
10067 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید مطهری زاهدان سیستان وبلوچستان آموزش زبان فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
10068 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید مفتح شهرری تهران آموزش زبان فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
10069 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش زبان فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
10070 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس علامه امینی تبریز آذربایجان شرقی آموزش زبان فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
10125 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آموزش زبان فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
10126 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل آموزش زبان فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
10214 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان آموزش زبان فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10215 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران آموزش زبان فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10216 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز قائن خراسان جنوبی آموزش زبان فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10217 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد آموزش زبان فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10277 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان آموزش زبان فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10278 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران آموزش زبان فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10279 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد آموزش زبان فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10297 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دانشستان - ساوه مرکزی آموزش زبان فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول