دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش نرم افزار و در رشته 1277 - مهندسی کامپیوتر

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 3 - نرم افزار، شبکه و امنیت، الگوریتم ها و محاسبات
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23084 روزانه دانشگاه اراک مرکزی نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23085 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
23086 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
23087 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه دوم فقط زن
23088 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
23089 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23090 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23091 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
23092 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
23093 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23094 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
23095 روزانه دانشگاه تهران تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 21 نفر نیمه اول
23096 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول می باشد. -شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح
23097 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23098 روزانه دانشگاه زنجان زنجان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
23099 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
23100 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
23101 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
23102 روزانه دانشگاه شیراز فارس نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
23103 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
23104 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23105 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23106 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
23107 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23108 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
23109 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
23110 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23111 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 22 نفر نیمه اول
23112 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران (محل تحصیل واحد شهرستان نور) مازندران نرم افزار آموزشي پژوهشي مرد 8 نفر نیمه اول فقط مرد
23113 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 19 نفر نیمه اول
23114 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
23115 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
23116 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
23117 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
23118 روزانه دانشگاه یزد یزد نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
26424 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
23147 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
23148 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23149 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
23150 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن 6 نفر نیمه دوم فقط زن
23151 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23152 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23153 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
23154 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
23155 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23156 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23157 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23158 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23159 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23160 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23161 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23162 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شیراز فارس نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23163 نوبت دوم دانشگاه صنعتی قم قم نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
23164 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23165 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران (محل تحصیل واحد شهرستان نور) مازندران نرم افزار آموزشي پژوهشي مرد 8 نفر نیمه اول فقط مرد
23166 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23167 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23168 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23169 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23170 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23171 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23172 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
26425 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
23209 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
23210 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
23211 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
23190 مجازي دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران نرم افزار آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
23191 مجازي دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران نرم افزار آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
23192 مجازي دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی نرم افزار آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
23193 مجازي دانشگاه گیلان - رشت گیلان نرم افزار آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
23339 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران تهران نرم افزار آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
23340 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی برخط - اهواز خوزستان نرم افزار آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
23212 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران نرم افزار آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
23213 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران نرم افزار آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
23197 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
23198 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23199 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23200 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23201 پرديس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23202 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23214 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی نرم افزار آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
23215 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی نرم افزار آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
23216 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23217 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23218 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23219 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
23220 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23221 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23222 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23223 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23224 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23225 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23226 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23227 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23228 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه آذربایجان غربی نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23229 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آفرینش علم گستر- بروجرد لرستان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23230 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن
23231 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23232 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی احرار - رشت گیلان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23233 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23234 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
23235 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل واحد دماوند
23236 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اروندان - خرمشهر خوزستان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23237 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23238 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23239 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23240 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23241 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بصیر – آبیک قزوین نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23242 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23243 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بهمنیار - کرمان کرمان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23244 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار مازندران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23245 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پویا - یاسوج کهگیلویه وبویراحمد نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23246 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23247 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23248 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23249 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پیشتازان - شیراز فارس نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23250 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تعالی - قم قم نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23251 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23252 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23253 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23254 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی چهلستون - اصفهان اصفهان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23255 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23256 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دانا - یاسوج کهگیلویه وبویراحمد نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23257 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دانشوران - تبریز آذربایجان شرقی نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23258 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رشد دانش - سمنان سمنان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23259 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز آذربایجان شرقی نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23260 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23261 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی زاگرس - کرمانشاه کرمانشاه نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23262 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23263 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سبحان - نیشابور خراسان رضوی نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23264 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23265 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سردار جنگل - رشت گیلان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23266 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد خراسان رضوی نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23267 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سینا - کاشان اصفهان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23268 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شاهرود سمنان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23269 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23270 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23271 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهریار - آستارا گیلان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23272 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهید رضایی- کرمانشاه کرمانشاه نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23273 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صالحان - قائمشهر مازندران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23274 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صدرالمتألهین - تهران تهران نرم افزار آموزشي پژوهشي مرد 20 نفر نیمه اول فقط مرد
23275 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان اصفهان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23276 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23277 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم - قائمشهر مازندران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23278 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23279 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23280 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طبری - بهشهر مازندران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23281 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان اصفهان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23282 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23283 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه رفیعی - قزوین قزوین نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23284 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه طبرسی - قائمشهر مازندران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23285 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان اصفهان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23286 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه نایینی - نایین اصفهان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23287 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان اصفهان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23288 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کارون - اهواز خوزستان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23289 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کاوش - محمودآباد مازندران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23290 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23291 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کوثر- قزوین قزوین نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23292 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23293 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی گنجنامه - همدان همدان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23294 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان گلستان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23295 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی لیان - بوشهر بوشهر نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23296 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ماد - سنندج کردستان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23297 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23298 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی - اردبیل اردبیل نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23299 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23300 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی میثاق - رفسنجان کرمان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23301 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23302 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هاتف - زاهدان سیستان وبلوچستان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23303 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23304 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هرمزان - بیرجند خراسان جنوبی نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23305 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی یاسین - بروجرد لرستان نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23306 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23307 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین نرم افزار آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول