دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش تاریخ انقلاب اسلامی و در رشته 1107 - تاریخ

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 2 - تاریخ ایران اسلامی و انقلاب اسلامی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11773 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تاریخ انقلاب اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11774 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران تاریخ انقلاب اسلامی آموزشي پژوهشي مرد 20 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
11775 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز تاریخ انقلاب اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11776 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان تاریخ انقلاب اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
11777 روزانه پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی تهران تاریخ انقلاب اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
11797 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تاریخ انقلاب اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11798 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان تاریخ انقلاب اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول