برای تخمین بهتر شانس قبولی با اطلاعات به روزرسانی شده، از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش الیاف و در رشته مهندسی نساجی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1283 - مهندسی نساجی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23447 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان الیاف آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
23448 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران الیاف آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23449 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان الیاف آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
23450 روزانه دانشگاه یزد یزد الیاف آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
23464 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان الیاف آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23465 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران الیاف آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23466 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان الیاف آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23467 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد الیاف آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23480 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران الیاف آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23485 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین الیاف آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد قزوین