دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش شیمی نساجی و رنگ و در رشته مهندسی نساجی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1283 - مهندسی نساجی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23455 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی نساجی و رنگ آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
23456 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی نساجی و رنگ آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23457 روزانه دانشگاه یزد یزد شیمی نساجی و رنگ آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
23472 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی نساجی و رنگ آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23473 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی نساجی و رنگ آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23474 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد شیمی نساجی و رنگ آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول