دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در گرایش مهندسی پلیمر رنگ و در رشته مهندسی پلیمر صنایع رنگ

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - مهندسی پلیمر صنایع رنگ
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22953 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی پلیمر رنگ آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
22954 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی پلیمر رنگ آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل اجرای پروژه پژوهشکده رنگ و پلیمر
22955 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی پلیمر رنگ آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
22956 روزانه موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش - تهران تهران مهندسی پلیمر رنگ آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
22957 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی پلیمر رنگ آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
22958 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی پلیمر رنگ آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل اجرای پروژه پژوهشکده رنگ و پلیمر
22959 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی پلیمر رنگ آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
22960 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی پلیمر رنگ آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول