دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت و در رشته مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1290 - مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23529 روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز) خوزستان مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
23530 مجازي دانشگاه شیراز فارس مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
23532 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی برخط - اهواز خوزستان مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
23531 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد خراسان رضوی مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول