برای تخمین بهتر شانس قبولی با اطلاعات به روزرسانی شده، از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش مهندسی ایمنی و بازرسی فنی و در رشته مهندسی ایمنی و بازرسی فنی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1292 - مهندسی ایمنی و بازرسی فنی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23533 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی ایمنی و بازرسی فنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23534 روزانه دانشگاه صنعت نفت(آبادان) خوزستان مهندسی ایمنی و بازرسی فنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد آبادان
23535 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی ایمنی و بازرسی فنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
23536 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی ایمنی و بازرسی فنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه