دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در گرایش علوم و تکنولوژی بذر و در رشته مجموعه زراعت و اصلاح نباتات

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 4 - کشاورزی اکولوژیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23420 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی علوم و تکنولوژی بذر آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23421 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم و تکنولوژی بذر آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23422 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران علوم و تکنولوژی بذر آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
23423 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم و تکنولوژی بذر آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23424 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان علوم و تکنولوژی بذر آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23425 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم و تکنولوژی بذر آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23426 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم و تکنولوژی بذر آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23427 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم و تکنولوژی بذر آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23428 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم و تکنولوژی بذر آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23429 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد علوم و تکنولوژی بذر آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23430 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی علوم و تکنولوژی بذر آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23431 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم و تکنولوژی بذر آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23432 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران علوم و تکنولوژی بذر آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
23433 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم و تکنولوژی بذر آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
23434 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم و تکنولوژی بذر آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23435 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم و تکنولوژی بذر آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23436 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم و تکنولوژی بذر آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23437 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد علوم و تکنولوژی بذر آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23438 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی علوم و تکنولوژی بذر آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23439 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کاشمر خراسان رضوی علوم و تکنولوژی بذر آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول