دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش بازاریابی محصولات کشاورزی و در رشته اقتصاد کشاورزی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1304 - اقتصاد کشاورزی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24150 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بازاریابی محصولات کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24151 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان بازاریابی محصولات کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24152 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان بازاریابی محصولات کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24153 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بازاریابی محصولات کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24154 روزانه دانشگاه شیراز فارس بازاریابی محصولات کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24155 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران بازاریابی محصولات کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24156 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان بازاریابی محصولات کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24157 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بازاریابی محصولات کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24183 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بازاریابی محصولات کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24184 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان بازاریابی محصولات کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24185 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بازاریابی محصولات کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24186 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران بازاریابی محصولات کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24187 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان بازاریابی محصولات کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24188 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بازاریابی محصولات کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24198 پرديس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان بازاریابی محصولات کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
24199 پرديس خودگردان دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بازاریابی محصولات کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه