دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش گیاهان زینتی و در رشته 1305 - علوم و مهندسی باغبانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - علوم و مهندسی باغبانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24259 روزانه دانشگاه اراک مرکزی گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24260 روزانه دانشگاه اردکان یزد گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24261 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24262 روزانه دانشگاه ایلام ایلام گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24263 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24264 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24265 روزانه دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24266 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24267 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر (محل تحصیل دانشکدهکشاورزی در حومه شهر برازجان) بوشهر گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24268 روزانه دانشگاه زنجان زنجان گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24269 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
24270 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24271 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24272 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
24273 روزانه دانشگاه شیراز فارس گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24274 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24275 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24276 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24277 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24278 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24279 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24280 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24281 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
24282 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24283 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24284 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
24285 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24376 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24377 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24378 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24379 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24380 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24381 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24382 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24383 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر (محل تحصیل دانشکدهکشاورزی در حومه شهر برازجان) بوشهر گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24384 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24385 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
24386 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24387 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24388 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24389 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24390 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24391 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24392 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
24393 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24394 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24395 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24441 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
24450 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهرگان - محلات مرکزی گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول