دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش گیاهان دارویی و در رشته 1305 - علوم و مهندسی باغبانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - علوم و مهندسی باغبانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24286 روزانه دانشگاه اراک مرکزی گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24287 روزانه دانشگاه اردکان یزد گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
24288 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24289 روزانه دانشگاه ارومیه (مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب) آذربایجان غربی گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي مرد 5 نفر نیمه اول فقط مرد
24290 روزانه دانشگاه ایلام ایلام گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
24291 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24292 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
24293 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24294 روزانه دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24295 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
24296 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24297 روزانه دانشگاه زنجان زنجان گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24298 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
24299 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24300 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان (مرکز آموزش عالی بردسیر) کرمان گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24301 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
24302 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24303 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
24304 روزانه دانشگاه شیراز فارس گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24305 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24306 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24307 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24308 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24309 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24310 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24311 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24312 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24313 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24396 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24397 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
24398 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24399 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24400 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24401 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24402 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24403 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
24404 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24405 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24406 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
24407 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان (مرکز آموزش عالی بردسیر) کرمان گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24408 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24409 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24410 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24411 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24412 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24413 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24414 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
24415 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24416 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24417 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24442 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
24443 پرديس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
24444 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
24451 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
24452 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کاشمر خراسان رضوی گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
24453 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
24454 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول