دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش علوم زیستی جنگل و در رشته علوم و مهندسی جنگل

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1307 - علوم و مهندسی جنگل (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24504 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی علوم زیستی جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24505 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی شهرستان نور) تهران علوم زیستی جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24506 روزانه دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز علوم زیستی جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24507 روزانه دانشگاه سمنان سمنان علوم زیستی جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
24508 روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان علوم زیستی جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
24509 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران علوم زیستی جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24510 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم زیستی جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24511 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم زیستی جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24512 روزانه دانشگاه گیلان - رشت (دانشکده منابع طبیعی در صومعه سرا) گیلان علوم زیستی جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24513 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم زیستی جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24514 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم زیستی جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
24515 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد علوم زیستی جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
24516 روزانه دانشگاه یزد یزد علوم زیستی جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
24530 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی علوم زیستی جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24531 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز علوم زیستی جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24532 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان علوم زیستی جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
24533 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان علوم زیستی جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
24534 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران علوم زیستی جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24535 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم زیستی جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24536 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم زیستی جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24537 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت (دانشکده منابع طبیعی در صومعه سرا) گیلان علوم زیستی جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24538 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم زیستی جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24539 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم زیستی جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24540 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد علوم زیستی جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24541 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد علوم زیستی جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24548 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان علوم زیستی جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول