برای تخمین بهتر شانس قبولی با اطلاعات به روزرسانی شده، از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش علوم زیستی جنگل و در رشته علوم و مهندسی جنگل

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1307 - علوم و مهندسی جنگل (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24504 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی علوم زیستی جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24505 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی شهرستان نور) تهران علوم زیستی جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24506 روزانه دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز علوم زیستی جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24507 روزانه دانشگاه سمنان سمنان علوم زیستی جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
24508 روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان علوم زیستی جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
24509 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران علوم زیستی جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24510 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم زیستی جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24511 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم زیستی جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24512 روزانه دانشگاه گیلان - رشت (دانشکده منابع طبیعی در صومعه سرا) گیلان علوم زیستی جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24513 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم زیستی جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24514 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم زیستی جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
24515 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد علوم زیستی جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
24516 روزانه دانشگاه یزد یزد علوم زیستی جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
24530 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی علوم زیستی جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24531 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز علوم زیستی جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24532 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان علوم زیستی جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
24533 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان علوم زیستی جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
24534 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران علوم زیستی جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24535 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم زیستی جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24536 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم زیستی جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24537 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت (دانشکده منابع طبیعی در صومعه سرا) گیلان علوم زیستی جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24538 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم زیستی جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24539 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم زیستی جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24540 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد علوم زیستی جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24541 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد علوم زیستی جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24548 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان علوم زیستی جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول