دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در گرایش شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه و در رشته مجموعه مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - مدیریت حاصلخیزی و زیستفناوری خاک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23881 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23882 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23883 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23884 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23885 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23886 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
23887 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
23888 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23889 روزانه دانشگاه زنجان زنجان شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23890 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
23891 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23892 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23893 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23894 روزانه دانشگاه شیراز فارس شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23895 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23896 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23897 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
23898 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23899 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23900 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23901 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23902 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23903 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23904 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23905 روزانه دانشگاه ملایر همدان شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23906 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23907 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23908 روزانه دانشگاه یزد یزد شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23930 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
23931 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23932 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23933 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
23934 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
23935 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
23936 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23937 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
23938 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
23939 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23940 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
23941 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23942 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
23943 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23944 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23945 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23946 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
23947 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23948 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23949 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23950 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23965 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23966 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23967 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
23968 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23969 پردیس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23970 پردیس خودگردان دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23973 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهرگان - محلات مرکزی شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول