برای تخمین بهتر شانس قبولی با اطلاعات به روزرسانی شده، از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش منابع خاک و ارزیابی اراضی و در رشته مجموعه مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1308 - مجموعه مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24672 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24673 روزانه دانشگاه ایلام ایلام منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24674 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24675 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24676 روزانه دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24677 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24678 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24679 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24680 روزانه دانشگاه زنجان زنجان منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24681 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
24682 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24683 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24684 روزانه دانشگاه شیراز فارس منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24685 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24686 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24687 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24688 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24689 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24690 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24691 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24692 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24693 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24694 روزانه دانشگاه ملایر همدان منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24695 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24696 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24717 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24718 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24719 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24720 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24721 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24722 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24723 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24724 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
24725 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24726 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24727 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24728 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24729 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24730 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24731 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24732 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24733 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24734 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24735 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24738 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
24739 پرديس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه