دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش منابع خاک و ارزیابی اراضی و در رشته مجموعه مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1308 - مجموعه مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24672 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24673 روزانه دانشگاه ایلام ایلام منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24674 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24675 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24676 روزانه دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24677 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24678 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24679 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24680 روزانه دانشگاه زنجان زنجان منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24681 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
24682 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24683 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24684 روزانه دانشگاه شیراز فارس منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24685 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24686 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24687 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24688 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24689 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24690 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24691 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24692 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24693 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24694 روزانه دانشگاه ملایر همدان منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24695 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24696 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24717 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24718 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24719 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24720 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24721 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24722 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24723 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24724 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
24725 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24726 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24727 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24728 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24729 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24730 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24731 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24732 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24733 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24734 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24735 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24738 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
24739 پرديس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه