برای تخمین بهتر شانس قبولی با اطلاعات به روزرسانی شده، از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش تغذیه دام و در رشته 1309 - مجموعه علوم دام و طیور

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - علوم دامی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24786 روزانه دانشگاه اراک مرکزی تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24787 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24788 روزانه دانشگاه ایلام ایلام تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24789 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24790 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24791 روزانه دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر) آذربایجان شرقی تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24792 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24793 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24794 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24795 روزانه دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24796 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24797 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24798 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24799 روزانه دانشگاه زنجان زنجان تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24800 روزانه دانشگاه سمنان سمنان تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
24801 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24802 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24803 روزانه دانشگاه شیراز فارس تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24804 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24805 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24806 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24807 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24808 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24809 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24810 روزانه دانشگاه گنبد گلستان تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24811 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24812 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24813 روزانه دانشگاه ملایر همدان تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24814 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24883 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24884 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24885 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24886 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24887 نوبت دوم دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر) آذربایجان شرقی تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24888 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24889 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24890 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24891 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24892 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24893 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24894 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
24895 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24896 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24897 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24898 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24899 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24900 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24901 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24902 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24903 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24936 پرديس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
24937 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
24938 پرديس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
24939 پرديس خودگردان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
24940 پرديس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
24947 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رودکی - تنکابن مازندران تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول