دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش تغذیه طیور و در رشته 1309 - مجموعه علوم دام و طیور

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - علوم دامی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24815 روزانه دانشگاه اراک مرکزی تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24816 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
24817 روزانه دانشگاه ایلام ایلام تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24818 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24819 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24820 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24821 روزانه دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر) آذربایجان شرقی تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24822 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24823 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24824 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24825 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24826 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24827 روزانه دانشگاه زنجان زنجان تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24828 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24829 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24830 روزانه دانشگاه شیراز فارس تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24831 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24832 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24833 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24834 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24835 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24836 روزانه دانشگاه گنبد گلستان تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24837 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24838 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24839 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24840 روزانه دانشگاه ملایر همدان تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24841 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24842 روزانه مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
24904 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24905 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
24906 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24907 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24908 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24909 نوبت دوم دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر) آذربایجان شرقی تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24910 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24911 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24912 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24913 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24914 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24915 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24916 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24917 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24918 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24919 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24920 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24921 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24922 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24923 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24924 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24941 پرديس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
24942 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
24943 پرديس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
24944 پرديس خودگردان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
24945 پرديس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
24948 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صالحان - قائمشهر مازندران تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول