دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در گرایش بوم شناسی آبزیان شیلاتی و در رشته علوم و مهندسی شیلات

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 3 - بومشناسی آبزیان
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24313 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بوم شناسی آبزیان شیلاتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24314 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز بوم شناسی آبزیان شیلاتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
24315 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری بوم شناسی آبزیان شیلاتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24316 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان بوم شناسی آبزیان شیلاتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24317 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران بوم شناسی آبزیان شیلاتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24318 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان بوم شناسی آبزیان شیلاتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
24319 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان بوم شناسی آبزیان شیلاتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24320 روزانه دانشگاه گنبد گلستان بوم شناسی آبزیان شیلاتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24321 روزانه دانشگاه گیلان - رشت (دانشکده منابع طبیعی در صومعه سرا) گیلان بوم شناسی آبزیان شیلاتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24322 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان بوم شناسی آبزیان شیلاتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24323 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بوم شناسی آبزیان شیلاتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
24324 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز بوم شناسی آبزیان شیلاتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
24325 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان بوم شناسی آبزیان شیلاتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
24326 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان بوم شناسی آبزیان شیلاتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24327 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان بوم شناسی آبزیان شیلاتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
24328 پردیس خودگردان دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان بوم شناسی آبزیان شیلاتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان شماره دو بندرعباس