دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در گرایش صید و بهره برداری آبزیان و در رشته علوم و مهندسی شیلات

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 4 - صید و بهرهبرداری آبزیان
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24329 روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان صید و بهره برداری آبزیان آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24330 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان صید و بهره برداری آبزیان آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
24331 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان صید و بهره برداری آبزیان آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24332 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان صید و بهره برداری آبزیان آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
24333 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رودکی - تنکابن مازندران صید و بهره برداری آبزیان آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول