دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش تاریخ عمومی جهان و در رشته 1107 - تاریخ

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 4 - تاریخ عمومی جهان
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11891 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تاریخ عمومی جهان آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11892 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تاریخ عمومی جهان آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11893 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ عمومی جهان آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11894 روزانه دانشگاه شیراز فارس تاریخ عمومی جهان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11895 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تاریخ عمومی جهان آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11896 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ عمومی جهان آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
11897 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تاریخ عمومی جهان آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
11898 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ عمومی جهان آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه