دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در گرایش کامپوزیت های لیگنوسلولزی و در رشته مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - کامپوزیت های لیگنوسلولزی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24334 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران کامپوزیت های لیگنوسلولزی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
24335 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی شهرستان نور) مازندران کامپوزیت های لیگنوسلولزی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24336 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز کامپوزیت های لیگنوسلولزی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
24337 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان کامپوزیت های لیگنوسلولزی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24338 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - پردیس سوادکوه مازندران مازندران کامپوزیت های لیگنوسلولزی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24339 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران کامپوزیت های لیگنوسلولزی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24340 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان کامپوزیت های لیگنوسلولزی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24341 روزانه دانشگاه گنبد گلستان کامپوزیت های لیگنوسلولزی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24342 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران کامپوزیت های لیگنوسلولزی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
24343 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز کامپوزیت های لیگنوسلولزی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
24344 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان کامپوزیت های لیگنوسلولزی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
24345 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - پردیس سوادکوه مازندران مازندران کامپوزیت های لیگنوسلولزی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
24346 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان کامپوزیت های لیگنوسلولزی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24347 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان کامپوزیت های لیگنوسلولزی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
24348 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کامپوزیت های لیگنوسلولزی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه