دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در گرایش حفاظت و اصلاح چوب و در رشته مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 2 - حفاظت و اصلاح
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24349 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز حفاظت و اصلاح چوب آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
24350 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران حفاظت و اصلاح چوب آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24351 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان حفاظت و اصلاح چوب آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
24353 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز حفاظت و اصلاح چوب آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
24354 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان حفاظت و اصلاح چوب آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول