دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش ادبیات روایی و در رشته زبان و ادبیات فارسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1101 - زبان و ادبیات فارسی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10071 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی ادبیات روایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
10072 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه ادبیات روایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
10073 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری ادبیات روایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
10074 روزانه دانشگاه کوثر - بجنورد خراسان شمالی ادبیات روایی آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن
10075 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان ادبیات روایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
10127 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی ادبیات روایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
10128 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان ادبیات روایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
10298 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راهیان نوین دانش - ساری مازندران ادبیات روایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول