برای تخمین بهتر شانس قبولی با اطلاعات به روزرسانی شده، از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش مردم شناسی و در رشته 1108 - مجموعه علوم اجتماعی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مردم شناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11899 روزانه دانشگاه تهران تهران مردم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11900 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مردم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11901 روزانه دانشگاه یزد یزد مردم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11902 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مردم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11903 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مردم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11904 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد مردم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول