دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در گرایش مدیریت و تحلیل سامانه ها و در رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24756 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مدیریت و تحلیل سامانه ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24757 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مدیریت و تحلیل سامانه ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
24758 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت و تحلیل سامانه ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
24759 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مدیریت و تحلیل سامانه ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
24760 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت و تحلیل سامانه ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
24761 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان مدیریت و تحلیل سامانه ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
24762 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت و تحلیل سامانه ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24763 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت و تحلیل سامانه ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24768 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مدیریت و تحلیل سامانه ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
24769 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مدیریت و تحلیل سامانه ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
24770 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت و تحلیل سامانه ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
24771 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت و تحلیل سامانه ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
24772 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت و تحلیل سامانه ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24776 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت و تحلیل سامانه ها آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز