دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش جمعیت شناسی و در رشته 1108 - مجموعه علوم اجتماعی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 2 - جمعیت شناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11905 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان جمعیت شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11906 روزانه دانشگاه تهران تهران جمعیت شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11907 روزانه دانشگاه شیراز فارس جمعیت شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11908 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران جمعیت شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11909 روزانه دانشگاه یزد یزد جمعیت شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11910 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران جمعیت شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11911 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران جمعیت شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11912 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد جمعیت شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11914 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد آذربایجان غربی جمعیت شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11913 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس جمعیت شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه