برای تخمین بهتر شانس قبولی با اطلاعات به روزرسانی شده، از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش جمعیت شناسی و در رشته 1108 - مجموعه علوم اجتماعی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 2 - جمعیت شناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11905 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان جمعیت شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11906 روزانه دانشگاه تهران تهران جمعیت شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11907 روزانه دانشگاه شیراز فارس جمعیت شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11908 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران جمعیت شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11909 روزانه دانشگاه یزد یزد جمعیت شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11910 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران جمعیت شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11911 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران جمعیت شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11912 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد جمعیت شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11914 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد آذربایجان غربی جمعیت شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11913 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس جمعیت شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه