دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش ارتباط تصویری و در رشته مجموعه هنرهای تصویری و طراحی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1358 - مجموعه هنرهای تصویری و طراحی (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26055 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن 13 نفر نیمه دوم فقط زن
26056 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
26057 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
26058 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
26059 روزانه دانشگاه تهران تهران ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26060 روزانه دانشگاه سمنان سمنان ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
26061 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
26062 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
26063 روزانه دانشگاه هنر تهران ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
26064 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن 5 نفر نیمه دوم فقط زن
26065 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
26066 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26067 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26068 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
26069 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
26070 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
26071 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26072 پرديس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
26073 پرديس خودگردان دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج) البرز ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
26074 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26075 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26076 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد (محل تحصیل واحد اردکان) یزد ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26077 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز فارس ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26078 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26079 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26080 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26081 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سپهر- اصفهان اصفهان ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26082 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طبری - بهشهر مازندران ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26083 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26084 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کمال الملک - نوشهر مازندران ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26085 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26086 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26087 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26088 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26089 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز فارس ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26090 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس ارتباط تصویری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول