دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش نقاشی و در رشته مجموعه هنرهای تصویری و طراحی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1358 - مجموعه هنرهای تصویری و طراحی (کد ضریب 4
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26105 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران نقاشی آموزشي پژوهشي زن 18 نفر نیمه دوم فقط زن
26106 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران نقاشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
26107 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران نقاشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
26108 روزانه دانشگاه تهران تهران نقاشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26109 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان نقاشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
26110 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران نقاشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
26111 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی نقاشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
26112 روزانه دانشگاه هنر تهران نقاشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
26113 روزانه دانشگاه هنر اصفهان اصفهان نقاشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
26114 روزانه دانشگاه یزد یزد نقاشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
26115 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران نقاشی آموزشي پژوهشي زن 12 نفر نیمه دوم فقط زن
26116 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران نقاشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26117 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران نقاشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
26118 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی نقاشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
26119 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد نقاشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26120 پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان نقاشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
26121 پرديس خودگردان دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج) البرز نقاشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
26122 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران نقاشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26123 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران نقاشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26124 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سپهر- اصفهان اصفهان نقاشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26125 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی نقاشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26126 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز فارس نقاشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول