دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش معماری و انرژی و در رشته مجموعه هنرهای ساخت و معماری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1361 - مجموعه هنرهای ساخت و معماری (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26287 روزانه دانشگاه ایلام ایلام معماری و انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
26288 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین معماری و انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
26289 روزانه دانشگاه تهران تهران معماری و انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
26290 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی معماری و انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
26291 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معماری و انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
26292 روزانه دانشگاه هنر تهران معماری و انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
26293 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی معماری و انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
26294 روزانه دانشگاه یزد یزد معماری و انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
26295 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام معماری و انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26296 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین معماری و انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
26297 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران معماری و انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26298 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی معماری و انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
26299 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معماری و انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
26300 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد معماری و انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
26301 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران معماری و انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
26302 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان معماری و انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26303 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی معماری و انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26304 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان معماری و انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26305 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رسام  ـ کرج البرز معماری و انرژی آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن
26306 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کمال الملک - نوشهر مازندران معماری و انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26307 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران معماری و انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26308 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین معماری و انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26309 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان معماری و انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول