دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش انگل شناسی دامپزشکی و در رشته انگل شناسی دامپزشکی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1501 - انگل شناسی دامپزشکی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26344 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی انگل شناسی دامپزشکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
26345 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان انگل شناسی دامپزشکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
26346 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی انگل شناسی دامپزشکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
26347 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان انگل شناسی دامپزشکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
26348 روزانه دانشگاه سمنان سمنان انگل شناسی دامپزشکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
26349 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری انگل شناسی دامپزشکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
26350 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی انگل شناسی دامپزشکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26351 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان انگل شناسی دامپزشکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
26352 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی انگل شناسی دامپزشکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26353 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان انگل شناسی دامپزشکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
26354 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی انگل شناسی دامپزشکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
26355 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان انگل شناسی دامپزشکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
26356 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان انگل شناسی دامپزشکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
26357 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی انگل شناسی دامپزشکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
26358 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی انگل شناسی دامپزشکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
26359 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی انگل شناسی دامپزشکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول