دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش باکتری شناسی و در رشته باکتری شناسی دامپزشکی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1505 - باکتری شناسی دامپزشکی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26373 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی باکتری شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
26374 روزانه دانشگاه ایلام ایلام باکتری شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26375 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان باکتری شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
26376 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان باکتری شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
26377 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری باکتری شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
26378 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان باکتری شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
26379 روزانه دانشگاه شیراز فارس باکتری شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
26380 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی باکتری شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26381 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان باکتری شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
26382 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی باکتری شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26383 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام باکتری شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
26384 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان باکتری شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
26385 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان باکتری شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
26386 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی باکتری شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول