برای تخمین بهتر شانس قبولی با اطلاعات به روزرسانی شده، از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش بیوشیمی بالینی و در رشته بیوشیمی بالینی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1509 - بیوشیمی بالینی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26407 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بیوشیمی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
26408 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوشیمی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
26409 روزانه دانشگاه شیراز فارس بیوشیمی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
26410 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بیوشیمی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
26411 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بیوشیمی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26412 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوشیمی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
26413 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بیوشیمی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
26414 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوشیمی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
26415 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی بیوشیمی بالینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول