دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در گرایش تبدیل انرژی گرایش ماشینهای آبی و در رشته مجموعه مهندسی مکانیک

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 3 - تبدیل انرژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21689 روزانه دانشگاه تهران تهران تبدیل انرژی گرایش ماشینهای آبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس دانشکدههای فنی
21766 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تبدیل انرژی گرایش ماشینهای آبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس دانشکدههای فنی
21815 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس کیش هرمزگان تبدیل انرژی گرایش ماشینهای آبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول