دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش توسعه اقتصاد روستایی و در رشته مجموعه علوم جغرافیایی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1102 - مجموعه علوم جغرافیایی (کد ضریب 4
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10635 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی توسعه اقتصاد روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
10636 روزانه دانشگاه تهران تهران توسعه اقتصاد روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
10637 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان توسعه اقتصاد روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
10638 روزانه دانشگاه زنجان زنجان توسعه اقتصاد روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
10639 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان توسعه اقتصاد روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
10661 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی توسعه اقتصاد روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
10662 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران توسعه اقتصاد روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
10663 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان توسعه اقتصاد روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
10664 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان توسعه اقتصاد روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
10665 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان توسعه اقتصاد روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
10697 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اردستان اصفهان توسعه اقتصاد روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10698 پيام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر گناوه بوشهر توسعه اقتصاد روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10699 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز کاشمر خراسان رضوی توسعه اقتصاد روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10700 پيام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان توسعه اقتصاد روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10720 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اردستان اصفهان توسعه اقتصاد روستایی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10721 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال وبختیاری توسعه اقتصاد روستایی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10722 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان توسعه اقتصاد روستایی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10683 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی توسعه اقتصاد روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
10684 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی توسعه اقتصاد روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
10685 پرديس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان توسعه اقتصاد روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه