دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش ویرایش و نگارش و در رشته زبان و ادبیات فارسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1101 - زبان و ادبیات فارسی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10076 روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس ویرایش و نگارش آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
10077 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان ویرایش و نگارش آموزشي پژوهشي زن 7 نفر نیمه اول فقط زن - محل تحصیل پردیس خواهران
10129 نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس ویرایش و نگارش آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
10130 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان ویرایش و نگارش آموزشي پژوهشي زن 5 نفر نیمه اول فقط زن - محل تحصیل پردیس خواهران
10218 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه آذربایجان شرقی ویرایش و نگارش آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10219 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران ویرایش و نگارش آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10220 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان ویرایش و نگارش آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10280 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه آذربایجان شرقی ویرایش و نگارش آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10281 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اردستان اصفهان ویرایش و نگارش آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10282 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام ویرایش و نگارش آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10283 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر ویرایش و نگارش آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
10284 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان ویرایش و نگارش آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10285 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان ویرایش و نگارش آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10286 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان ویرایش و نگارش آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
10287 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان ویرایش و نگارش آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10288 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان ویرایش و نگارش آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10289 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد ویرایش و نگارش آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور