دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش مطالعات جوانان و در رشته 1108 - مجموعه علوم اجتماعی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 7 - مطالعات جوانان و اوقات فراغت
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12016 روزانه دانشگاه تهران تهران مطالعات جوانان آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12017 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مطالعات جوانان آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
12018 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مطالعات جوانان آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
12019 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مطالعات جوانان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12020 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مطالعات جوانان آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
12021 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مطالعات جوانان آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول